Korešpondenčná adresa

MANETI, s.r.o., Chalúpkova 14, 080 01 Prešov
IČO 44306784, DIČ 2022663214, IČ DPH SK2022663214
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka 20449/P
tel.: 0918 478 939
info@maneti.sk

Kancelária Prešov
Volgogradská 13
080 01 Prešov
49°00'36.85"N
21°13'16.99"E

Kontaktná osoba
Ing. Ľubomír Karas, PhD.
0918 478 939
lubomir.karas@maneti.sk

Kancelária Zvolen
Strakonická 1
960 01 Zvolen
48°58'56.36"N
21°14'34.69"E

Kontaktná osoba
Ing. Rastislav Weber
045/536 80 04
0915 309 557
rastislav.weber@maneti.sk