Úvodná stránka Analýza kvality textu

Nová dokonalejšia analýza v štylistickom editore Umberto.
zadať nový text na analýzu

MANETI TextMaster™: Analýza kvality textu


Svoju úlohu plní len kvalitný text

Platí to pre webovú stránku, novinový článok, vedeckú prácu aj beletriu. Tento automatický analytický nástroj vám pomôže identifikovať chyby, ktoré komplikujú vnímanie textu.
  • analýza vypočíta indexy čitateľnosti (Gunning Fog, Flesch-Kincaid, Coleman Liau, SMOG index, Automated Readability Index),
  • analýza odhalí príliš dlhé vety, spojenia a opakujúce sa slová,
  • analyzuje sa tiež obsah textu a hustota kľúčových slov,
  • analýza je nezávislá na použitom jazyku, výsledky sú veľmi podobné pre angličtinu, slovenčinu aj maďarský jazyk.
Vložte, prosím, text, ktorý potrebujete analyzovať.
Pozor, testovať sa bude maximálne 9000 znakov, t.j. 5 normostrán.
V texte sú ignorované úvodzovky a html značky.


Nástroj je vhodný predovšetkým (ale nie len) pre publicistov, redaktorov, editorov, copywriterov, spisovateľov a SEO editorov.

Výstup analýzy môžete využiť okamžite po jej dokončení. Výsledok sa dá vytlačiť a vytvorí sa k nemu aj pevný URL odkaz, ktorý môžete zdieľať s inými osobami (napr. editor pošle výsledok analýzy autorovi textu). Možnosť zdieľať je obmedzená na 28 dní. Počas tejto doby je analyzovaný text uložený v databáze. Uloženie je anonymné a prístup k dátam je možný len pomocou náhodne generovaného hesla, ktoré je súčasťou pevného odkazu. Autorské práva k analyzovaným textom tak nie sú žiadnym spôsobom dotknuté. Po uplynutí 28 dní sú výsledky analýzy vymazané, pokiaľ nás nepožiadate o predĺženie ich času platnosti.