CAPTCHA je program, ktorý dokáže generovať a vyhodnocovať testy, ktoré ľudia dokážu urobiť, ale súčasné počítačové programy nedokážu. Napríklad ľudia môžu čítať text zdeformovaný, ale súčasné počítačové programy nemôžu.

Viac informácií o CAPTCHA.