Súčasťou internetového marketingu je akákoľvek činnosť alebo nástroj v prostredí internetu, pomocou ktorých dosahuje firma zisk. Najznámejšími nástrojmi internetového marketingu sú bannerová kampaň (využívanie bannerov), optimalizácia pre vyhľadávače (search engine optimization, SEO), priamo platená reklama (pay per click, PPC, napríklad Google AdWords) a zasielanie reklamných e-mailov (direct mailing).

Viac informácií