SEO (search engine optimization) znamená optimalizáciu www stránky pre fulltextové vyhľadávače typu Google, Bing alebo Yahoo. Ide o súbor opatrení a aktivít na samotnej stránke (on page faktory) aj mimo nej (off page faktory), pomocou ktorých dosiahne firma zisk. Alebo výstižnejšie cieľ, pretože úsilie SEO nemusí byť zamerané len na finančný profit ale napríklad aj na vytvorenie povedomia o značke alebo udržanie povedomia o značke.

Viac informácií: