Optimalizácia pre vyhľadávače sa dá rozdeliť do troch oblastí. Tzv. technické SEO je to, či je html kód www stránky napísaný podľa pravidiel a či sú správne využité hlavné značky (tagy), ktoré povedia vyhľadávaču, o čom stránka je. Kód stránky by mal byť validný podľa pravidiel konzorcia W3C a musí obsahovať dôležité tagy ako TITLE, metatagy a H1 až H3. Obsahové SEO znamená, že je obsah stránky dobre čitateľný a hodnotný pre vyhľadávače aj návštevníkov stránky. Text je hutný, bez balastu zbytočných slov, dobre štrukturovaný, využíva sa hierachia tagov H1 až H3, tučné písmo, odrážky, odkazy, title atribúty pri linkách a obrázkoch. Treťou oblasťou sú spätné odkazy na www stránku z iných stránok. Odkazy z iných hodnotných stránok zvyšujú stránke virtuálny kredit, ohodnocovaný rôznymi „rankami“. S rastúcim kreditom (page rankom) rastie aj pravdepodobnosť dobrého umiestnenia vo vyhľadávačoch.

Zhrnuté SEO faktory nájdete v tejto prehľadnej periodickej tabuľke SEO prvkov