Modul Voliteľný Funkcia Voliteľná Poznámka
Jadro PHP + MySQL Použitá technológia, operačný systém môže byť MS Windows a Linux. PHP 5 a vyššie, MySQL 4.1 a vyššie
  Trojvrstvová architektúra Úplne oddelený systém, grafika stránky a jej obsah
  Flexibilita Množstvo modulov, jednoduchá príprava nových modulov, rôzne nastavenia modulov
  Jednoduché a intuitívne ovládanie Základom CMS Sauron sú prehľady a editačné formuláre, je to spoločná vlastnosť pre všetky moduly
  Multijazyčnosť ovládania aj obsahu Všetky prvky obsahu môžu byť v ľubovoľnom jazyku
  Podpora pre SEO Kód podľa štandardov, užívateľsky editovateľné meta tagy a podpora pre obsahové SEO
  Sledovanie zmien Každá operácia v redakčnom systéme je zaznamenávaná a priradená k užívateľovi, v logu je možné vyhľadávanie a filtrovanie
Články Kategórie obsahu Kategórie určujú, kde a ako sa daný článok na stránke zobrazí
  Typy obsahu Typ určuje vzhľad článku a to, kde sa zobrazí. Štandardné typy: článok/oznam/sta­tická stránka, počet typov je nelimitovaný
  Plánovanie zobrazenie Článok môže byť načasovaný pre zobrazenie od-do, presnosť na minúty, radenie článkov podľa času, názvu alebo ručne
  Flexibilný obsah Editácia pomocou WYSIWYG editora alebo syntaxe Texy!, jednoduché vkladanie obrázkov, formulárov, ankiet, bannerov priamo do tela článku.
  Flexibilné vyhľadávanie Fulltextové, podľa autora, podľa štítkov/tagov, kategórií
  Úrovne prístupu Verejný dokument, privátny dokument, neverejný dokument
Obrázky Automatické úpravy Zmenšovanie, doostrovanie, vodoznak podľa potreby, automatické generovanie náhľadov
  Editácia Úpravy a zmeny sú možné aj po nahodení obrázku na web
  Fotogaléria Možnosť zadať viacero obrázkov (nelimitovaný počet) naraz a nechať ich zobraziť ako fotogalériu
Súbory Automatické úpravy Súbory sú automaticky premenované do formy vhodnej pre web, Sauron identifikuje typ súboru a podľa toho ho zobrazí
  Náhľadové PDF áno Pridané pdf je možné zobraziť priamo v tele článku bez nutnosti sťahovať dané pdf
Užívatelia Prideľovanie prístupových práv Tri úrovne: užívateľ, editor a administrátor, pri editorovi sa môžu nastaviť individuálne prístupy k jednotlivým modulom
  Schvaľovanie užívateľov Povolenie alebo zakázanie prístupu
  Štatistiky viazané na užívateľa Napr. objednávky užívateľa alebo záznam úkonov, ktoré vykonal editor
  Integrácia s eDirectom áno Voliteľná automatická synchronizácia databáz so systémom na rozposielanie inteligentných e-mailov eDirect
Kontakt Tvorba položky Kontakt Kontaktný formulár, Google mapa, kontaktné údaje
Mapa webu Vytvorenie mapy celého webu Možnosť automatického generovania mapy webu
Formuláre áno Ľubovolný počet otázok S možnosťou preddefinovať odpoveď, prikázať povinnú odpoveď
  Rôzne typy odpovedí Napríklad text, textové pole, voľba z možností, zaškrtnutie, viacnásobný výber z možností
  AntiSPAM Voliteľná ochrana pomocou CAPTCHA
  Prehľad a vyhodnotenia Odpovede sa rozosielajú na e-mail (e-maily) a ukladajú sa do databázy, kde je možnosť triedenia odpovedí
  Plánované zobrazenie Automaticky na úvodnej stránke alebo v článku, s časovaním od-do
Kalendár áno Prehľad akcií S detailným popisom akcie
  Časový interval Určenie začiatku a konca trvania akcie, s možnosťou odpočítavania času do začiatku akcie
Ankety áno Ľubovoľný počet odpovedí S možnosťou odpovedať len jednou z možností alebo viacerými (zaškrtnutie)
  Flexibilita umiestnenia Anketa môže byť automaticky na úvodnej stránke webu alebo kdekoľvek v článku
Fórum áno Nastaviteľné využitie Ako všeobecné fórum a/alebo komentáre k článkom a tovarom, individuálne nastaviteľné pre každý článok/tovar
  Nastaviteľný prístup Prístup voľný alebo len pre registrovaných užívateľov, vytváranie tém voľné alebo len pre registrovaných alebo len pre administrátorov
  Kontrola Témy a príspevky sú vypínateľné, je možná aj ich editácia alebo automatická cenzúra nevhodných slov
  Využitie na hodnotenie/recenzie áno Komentár k tovaru môže obsahovať aj bodové / hviezdičkové hodnotenie k tovaru
Bannery áno Nastaviteľné zobrazenie Definícia rôznych pozícií, možnosť automatického striedania, časované zobrazenie, obmedzenie limitom videní, klikov
  Flexibilné zobrazenie Banner môže byť na preddefinovaných pozíciách v rámci stránky alebo ľubovoľne v texte článku
  Flexibilný obsah Banner môže byť obrázok (jpg/png/gif), flashová animácia (podpora clickthru/clickTAG premenných) alebo html kód / textový banner
Katalóg áno Zoznamy položiek Katalóg môže byť tvorený z ľubovoľných položiek, napríklad referencie, zoznam zákazníkov, prehľad izieb v penzióne
  Flexibilný obsah Každá položka katalógu môže mať okrem názvu a popisu ľubovoľný počet parametrov a obrázkov, podobne ako e-shop
  Flexibilné vyhľadávanie Katalóg umožňuje parametrické vyhľadávanie a porovnanie podobne ako e-shop
Špeciálne funkcie áno Generovanie štítkov áno Vytváranie „tag cloudu“, vyhľadávanie podľa štítkov
  Odoslať priateľovi áno Tlačidlo, ktoré odošle na e-mail odkaz na stránku s voliteľným komentárom
  Pridať do obľúbených áno Tlačidlo, ktoré pridá stránku do obľúbených položiek (bookmarkov, favorites) bez ohľadu na typ prehliadača
  Dátum a čas, meniny áno Zobrazí aktuálny dátum, čas a prípadne aj meniny na aktuálny dátum
  Zasielanie noviniek áno Automatizované rozposielanie, možnosť generovania newsletterov pre eDirect
  Verzia pre tlač áno Tlačidlo, po kliknutí na ktoré sa spustí tlač stránky v zjednodušenom formáte, ktorý je prispôsobený pre tlač
  Export do PDF áno Tlačidlo, po kliknutí na ktoré sa vygeneruje PDF z aktuálnej stránky
Sociálne siete áno Facebook „páči sa mi“ áno Integrácia „páči sa mi“ tlačidla k vybraným článkom/tovarom
  Facebook „box“ áno Integrácia boxu s priateľmi / fanúšikmi prípadne aj so streamom príspevkov z Facebooku
  Facebook „komentáre“ áno Integrácia komentárov z facebooku k článkom, alternatíva k interným komentárom redakčného systému, komentáre sú exportované na Facebook
  Share It ™ áno Integrácia tlačidla na zdieľanie obsahu stránky, integrácia viacerých systémov naraz (Facebook, Twitter, LinkedIn…)
  Twitter „tweety“ áno Automatický import a zobrazenie tweetov z vybraného profilu, vrátane možnosti mazania a editácie importovaných tweetov
Privátna zóna áno Vyhradenie časti webu pre neverejné použitie

Moduly pre e-shop

Modul Voliteľný Funkcia Voliteľná Poznámka
Tovary Kategórie tovaru / tovarové skupiny Stromová štruktúra, každá kategória môže mať ľubovoľný počet individuálne nastaviteľných parametrov tovaru
  Skladové karty Detailný popis tovaru, voliteľná možnosť sledovať stav tovaru na sklade
  Merné jednotky Nastaviteľné, štandardne kusy
  Cenové hladiny Každý tovar môže mať ceny v ľubovoľnom počte cenových hladín (napr. veľkoobchod a maloobchod), každá hladina môže mať vlastné zľavy
  Flexibilné zľavy Zľavy je možné definovať pre tovar a cenovú hladinu, voliteľne kombinovať so zľavami pre užívateľov (sčítať, vybrať len jednu, nepoužiť)
  Plánované zobrazenie Časovanie od-do, vypnutie/zapnutie zobrazenia
  Typy tovarov / príznaky Ľubovoľný počet definovateľných príznakov tovaru, štandardne akcia, výpredaj, novinka, top tovar
  Tovarové sety áno Zoskupovanie tovarov do setov, s možnosťou výhradného setu, kedy sa tovar nemôže predať inak ako v sete
  Flexibilné vyhľadávanie Fulltextové alebo parametrické, parametre môžu byť typu číslo, text, áno/nie, výber z možností, viacnásobný výber z možností
  Parametrické porovnávanie tovarov áno Tovary je možné voliteľne porovnávať podľa parametrov, pokiaľ majú dva tovary rovnaké sady parametrov (sú v rovnakej kategórii)
Objednávky Spôsoby dodávky Ľubovoľný počet spôsobov dodania, každý mže mať definované náklady pevnou sumou alebo percentom navýšenia
  Spôsoby platby Ľubovoľný počet metód platenia, každá môže mať definované náklady pevnou sumou alebo percentom navýšenia
  Väzby dodávka – platba Každý spôsob dodania môže mať priradené vybrané metódy platby a naopak. Napríklad osobný odber – platba v hotovosti
  Väzba objednávka – zákazník Objednávanie je povolené registrovaným aj neregistrovaným zákazníkom, alebo nastaviteľne len registrovaným.
  Flexibilná objednávka Objednávku je možné meniť aj po jej prijatí, je možné pridávať/uberať položky, meniť spôsoby platby/dodávky, s automatickým prepočtom
  Definovateľné stavy objednávky Objednávka môže nadobúdať ľubovoľný počet stavov s preddefinovanými akciami, každá zmena stavu môže byť notifikovaná emailom alebo sms
  Sledovanie zmien objednávky Bežné logovanie je doplnené o záznam zmien stavu objednávky, vrátane odosielaných e-mailov / sms
  Export do PDF Export objednávky do pdf formátu
Štatistiky Nastaviteľné obdobia Je možné nastaviť ľubovoľný časový úsek alebo dva časové úseky na porovnanie
  Filtre štatistík Štatistiky je možné filtrovať napr. podľa stavu objednávky, spôsobu platby a dodávky, podľa cenových hladín
  Rebríčky a grafy Predajnosť v kusoch a čistých hodnotách, najpredávanejšie tovary, top zákazníci…
Import / Export Import / Export do CSV Textový formát, export a import tovarov, export objednávok
  Import / Export do XML áno Podrobný textový formát, nastaviteľný podľa potrieb konkrétneho skladového / účtovného systému (napr. Tangram, Money S3, Pohoda, alfaBASE)
  Online spojenie s ERP áno Priama komunikácia eShopu so skladovým a účtovným systémom (k 1. 4. 2011 Tangram verzia Oracle)
Aukcie áno Spojenie s tovarom Ku každému tovaru je možné pridať aukciu
  Flexibilné nástavenia Vyvolávacia cena, maximálna cena, minimálne prihodenie, štart, koniec
  Flexibilné zobrazenie Aukcia môže byť zobrazená na úvodnej stránke e-shopu alebo kdekoľvek v obsahu stránky, vrátane možnosti zobraznia x aukcií na jeden strane
Online platby Online banky áno Napr. TatraPay, CardPay, ePlatby VUB, SporoPay…
  Univerzálne brány áno Napr. PayPal, umožňuje platbu pre užívateľa PayPal alebo ľubovoľného držiteľa kreditnej karty
  Splátkové systémy áno Napr. Cetelem
  Platobná brána áno Umožňuje oddeliť objednávku a platbu, zaplatiť je možné aj neskôr alebo je možné zaplatiť aj bez väzby na online objednávku
Zľavové kupóny áno Flexibilná aktivácia Kupón sa môže aktivovať automaticky po splnení podmienok alebo ručne, po zadaní kódu kupónu
  Flexibilné podmienky aktivácie Podmienkou môže byť suma v košíku, s DPH alebo bez alebo počet kusov tovaru v košíku, kupón má platnosť od-do, voliteľnú väzbu na užívateľa
  Flexibilné použitie Jednorazový kupón, kupón s definovaným počtom použití, nelimitovaný kupón, sledovanie použití
  Flexibilné bonusy Zľava percentom, zľava pevnou sumou (bez alebo s DPH), odmena vo forme darčeka alebo darčekov, s možnosťou jedného alebo viacerých darčekov
Špeciálne funkcie Odosielanie noviniek eDirectom áno Generovanie newslettrov pre eDirect, automatizované rozposielanie
  Affiliate Systém áno Priame prepojenie so systémom Post Affiliate Pro
  Export do porovnávačov tovaru áno XML export do ľubovoľného porovnávača tovaru, napr. heureka.sk, najnakup.sk
  Online support / chat áno Integrácia chatu do e-shopu, na online komunikáciu so zákazníkmi priamo cez web
  Sledovanie konverzií áno Pre Google Analytics alebo AdWords