Internetový marketing nie je iba bannerová reklama. Možno ste už počuli skratky SEO, PPC alebo e-mailový marketing. Ak chcete vedieť, čo sa skrýva za týmito skratkami a ktorý nástroj internetového marketingu je pre vás najvhodnejší, príďte na naše školenie. Pomôžeme vám zorientovať sa v tejto novej problematike.

Pre koho je školenie určené

Prevádzkujete internetové stránky alebo e-shop? Ste marketér, obchodník alebo manažér? Práve pre vás bude tento kurz mimoriadne efektívny. Získate viac ako len základný prehľad v online marketingu a tiež sa dozviete o nových trendoch, ktoré ešte nie sú na Slovensku bežné. Čo je najdôležitejšie, získate ďalšie spôsoby, ako osloviť svojich zákazníkov.

Čo sa naučíte

Školenie Vás uvedie do vzrušujúceho sveta internetového marketingu a reklamy. Dozviete sa, ako využiť internet pre dosahovanie Vašich marketingových cieľov. Zistíte, ktoré online nástroje je vhodné vybrať pre Váš web a jeho ciele. Celé školenie je zamerané na prepojenie teórie s praxou.

Štruktúra kurzu

 • internet ako marketingové médium
 • výhody a nevýhody internetového marketingu
 • efektivita v internetovom marketingu
 • výkonová reklama a branding
 • e-business a e- commmerce
 • nástroje internetového marketingu
 • vlastné webové stránky
 • bannerová reklama
 • optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • platba za klik (PPC)
 • e-mailový marketing
 • sociálne siete (Facebook a iné), affiliate marketing
 • analýza návštevnosti z online reklamy
 • nevhodná internetová reklama
 • chyby v online marketingu

Školitelia

Lektor Ing. Rastislav Weber absolvoval Ekonomickú univerzitu Bratislava, odbor marketing-manažment. Je zakladajúcim členom Klubu internetovej publicistiky Slovenského syndikátu novinárov, novinár a fotograf. Začínal s internetom v roku 1999. Riadil a implementoval viac ako stovku webových projektov. Internetovému marketingu sa venuje od roku 2001. Je spoločníkom a konateľom internetovej agentúry MANETI, s.r.o.

Lektor Ing. Ľubomír Karas, PhD. absolvoval Fakultu elektrotechniky a informatiky STU Bratislava a ukončil doktorandské štúdium na Ekonomickej univerzite Bratislava. Internetu sa venuje od roku 2003. Od roku 2008 tiež pôsobí na Katedre marketingu a medzinárodného obchodu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity. V akademickom prostredí sa zaoberá výskumom nových foriem internetového marketingu a využívaniu internetového marketingu v turizme. Je spoločníkom a konateľom internetovej agentúry MANETI, s.r.o.

 • Miesto: 25.10.2011, 9.00 – 15.00, Šariš Park – Koliba (www.sarispark.sk)
 • Počet účastníkov: max. 15
 • Potrebné znalosti: žiadne
 • V cene je: tlačené podklady, občerstvenie, obed, certifikát o absolvovaní
 • Cena: 110 € bez DPH / 132 € s DPH za osobu
 • Termín pre prihlásenie: do 15. 10 2011

Po prihlásení vám e-mailom zašleme zálohovú faktúru. Po jej zaplatení vám záväzne rezervujeme miesto a poštou zašleme daňový doklad. Pri zrušení školenia zo strany MANETI, s.r.o. vám bude školné vrátené. Pri stornovaní školenia z vašej strany vám bude ponúknutý náhradný termín školenia, prípadne iné školenie.