Optimalizácia pre vyhľadávače je jedným z nástrojov . Patrí do výkonovej vetvy marketingu, zameriava sa na dosiahnutie cieľov, ktoré sú merateľné. Ale na rozdiel od iných nástrojov (textová inzercia vo vyhľadávačoch, newslettre…) nemá okamžitú spätnú väzbu a nie je známy algoritmus, ktorý by zaručil dobré umiestnenie vo vyhľadávačoch. Navyše, tento algoritmus sa neustále mení, v roku 2009 bol diametrálny odlišný od algoritmu pre rok 2011.

Niektoré pravidlá sú však platné stále a preto vám môžu pomôcť tieto publikácie, ktoré sú dostupné zdarma.

  • kniha Radima Smičku je z roku 2004, ale pravidlá pre tvorbu obsahu sú platné: http://seo.jasminka.cz/
  • SEO sprievodca od Google je dostupný v 40 jazykoch: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/…r-guide.html
    • slovenská verzia je síce staršia a stručnejšia než anglická, ale na začiatok je to asi najlepší zdroj informácií
  • nami pripravená SEO periodická tabuľka vám pomôže udržať si celkový obraz o optimalizácii a zároveň obsahuje váhy jednotlivých faktorov SEO, ktoré sú aktuálne (k 1. 6. 2011)