Landing page alebo slovensky pristávacia stránka, je konkrétna podstránka webu, kam smeruje konkrétny inzerát (resp. iná forma reklamy).

Ako landing page často slúži úvodná stránka webu. Niekedy to však nie je vhodné, najmä ak má web v úvode veľmi veľa informácií. Inzerát pritiahol návštevníka za určitým cieľom a preto musí byť aj landing page zameraná na to, aby bol tento cieľ dosiahnutý. Ak je cieľom registrácia užívateľa, je vhodné priviesť ho priamo na registračný formulár. Ak sa snažíme podporiť predaj konkrétneho produktu, návštevník musí pristáť priamo na jeho prezentácii.

Ako landing page sa spravidla používa už existujúca podstránka (alebo homepage). Nie vždy sa to však hodí. Ak chcete dosiahnuť registráciu návštevníka na vašom webe, snažíte sa ho pritiahnuť priamo na registračný formulár. Ale ak ide o suchý formulár, návštevník s veľkou pravdepodobnosťou ihneď zo stránky odíde a vy ste prišli o investíciu do kliknutia. Pre účely kampane je preto vhodné buď:

  1. doplniť existujúci registračný formulár o ďalšie informácie, ktoré budú dostatočne motivačné, alebo
  2. vytvoriť špeciálnu landing page, ktorá bude obsahovať registračný formulár akoby v „druhom pláne“ a cieľom stránky bude zaujať zákazníka natoľko, aby následne formulár vyplnil.

Možnosť a) je v poriadku, ak nebude rozšírenie formulára obťažovať registrujúcich sa, ktorí neprídu z inzerátu. Inak je nutné použiť špeciálnu landing page.

Špeciálna pristávacia stránka má aj tú výhodu, že ju môžete po uplynutí reklamnej kampane odstrániť. Bežná štruktúra webu tak ostane zachovaná a vyhľadávače nebudú indexovať už neplatný obsah. Pôvodnú adresu zakážete pomocou tzv. presmerovania 301 (viac informácií, v angličtine) a nemusíte sa báť, že náhle zmiznutie stránky nejako ublíži vašej pozícii vo vyhľadávačoch.

Rozsiahlejšie reklamné kampane niekedy potrebujú zverejniť viac informácií, než sa zmestí na jednu landing page. Vtedy sa využije tzv. mikrostránka.