Mikrostránka je forma landing page, špeciálny web, ktorý je spravidla s časovo obmedzenou platnosťou. Mikrostránka slúži firme na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Cieľom môže byť registrácia návštevníkov, podpora predaja produktu alebo služby, zvýšenie povedomia o značke a podobne.

Mikrostránka:

  • má veľmi obmedzený počet podstránok, aby nebol návštevník ničím rozptyľovaný.
  • je spravidla vizuálne príťažlivá (postavená viac na grafike ako na obsahu) a okrem informácií obsahuje jasnú výzvu na akciu (napr. zaregistrujte sa a vyhrajte).
  • je zväčša na vlastnej doméne, ak ide o kampaň aj s nástrojmi mimo internet, je vhodné, aby bola doména ľahko a jasne vysloviteľná.

br> Všeobecne najznámejšími sú mikrostránky telefónnych operátorov pred Vianocami (typ ahojkikus.sk) alebo stránky propagujúce jednotlivé modely áut mimo hlavného webu automobilky. Ak ide o podporu periodicky sa opakujúcich akcií, mikrostránka môže existovať aj trvale, ale navštevovaná je len v cykloch, počas priamej reklamnej kampane. Mikrostránka nebýva nijako zvlášť optimalizovaná pre vyhľadávače, ale ak ide o mikrostránku trvalú, je potrebné spraviť minimálne kvalitné technické a obsahové SEO.

Mikrostránka je SEO neutrálna rovnako ako kvalitná landing page, t.j. jej existencia neovplyvňuje pozíciu hlavného webu vo vyhľadávačoch.

Príklad mikrostránky: